ANBI

Stichting Duurzaam Natuurlijk is erkend als algemeen nut beogende instelling.
Met de ANBI-status worden schenkingen aan Stichting Duurzaam Natuurlijk aftrekbaar van de belasting.

KvK-nummer 71491899
RSIN 858736950
Postadres Heidelaan 5, 5342 HN Oss

ANBI verantwoording 2022
Beleidsplan