Waar zijn we nu?

Vijftig jaar geleden schetste de Club van Rome al een zorgwekkend toekomstscenario. Helaas is er door ons, als gemeenschap, onvoldoende geluisterd. De aanbevolen maatregelen zijn gedeeltelijk overgenomen, uit eigenbelang van de mensheid. Niet het belang van Moeder Aarde. We leven in een wereld vol technische en economische innovaties. Zorgen die voor duurzame vooruitgang op een natuurlijke wijze? Met behulp van inzichten en kennis uit religie, wetenschap en kunst kunnen we onze bewustwording vergroten. Dat bewustzijn kan leiden tot een verlangen naar meer harmonie met Moeder Aarde, waar de Club van Rome al op wees.

2.

Oorlog en evolutie

De Noorse Academie van Wetenschappen heeft berekend dat sinds het jaar 3600 v.C. in totaal 14.513 oorlogen hebben plaatsgevonden. Daarbij werden 3 miljard mensen vermoord. Van de 5600 jaar waren er 292 jaar zónder oorlog. Dat leidt enerzijds tot de vraag of we onze intelligentie wel goed gebruiken. Helaas hebben we ons ontwikkeld tot een catastrofaal egocentrisme. Dit kan tot onze ondergang leiden.

Anderzijds is er, zoals bij vraag 1 beschreven, een gevoel en potentie van verdere evolutie. Dat we als mensheid een groot bewustzijn zijn, en dat dit kan leiden tot de verlangde harmonie met Moeder Aarde. De mens is geen middelpunt van het heelal. Dit is ook de ontdekking van spiritualiteit, zoals grote spirituele leraren vanuit het verleden dat al ontdekten. Het mentale bewustzijn zal met zijn rationele, persoonlijke en religieuze duidingen evolueren naar iets anders, omdat ze ons geen bevredigende antwoorden geven over de zin van ons bestaan.

Religie

Een belangrijke drager in deze ontwikkeling is de religie. Deze kenmerkt zich door drie dimensies: de doorleefde spiritualiteit, de leer en orthodoxie, en de wereldlijke organisatorische structuur. De religie is nu niet genoeg ontwikkeld om de ontwikkeling van ons bewustzijn en spiritualiteit in de volgende fase te kunnen dragen.

Wetenschap

Een andere belangrijke drager is de wetenschap. Deze probeert door logisch denken en het categoriseren van waarnemingen de natuur wetmatig te begrijpen. Hierdoor zal er altijd een afstandelijke subject-objectverhouding tussen het onderwerp en het begrijpen ervan blijven bestaan. Ook dit is niet afdoende om de volgende bewustzijnsfase te kunnen ontwikkelen.

Wetenschap en innovaties

We zijn bezig met technische en economische innovaties. Dat is onvoldoende om in harmonie te kunnen leven met Moeder Aarde. Het verdelen van de aanwezige rijkdom is nog niet in gang gezet.

Wetenschap geeft een beschrijving van de natuur. Wetenschap is het zichtbaar maken van de natuurwetten. De aarde is onderworpen aan de wetten van haar innerlijke natuur. Krimpt in, spuwt vuur, verwerkt de zonnestralen… Net als het menselijk handelen onderworpen is aan de natuurwetten. Op dit moment is er onvoldoende inzicht op de invloed van de natuurwetten op het menselijk handelen en de door de wetenschap aan te bieden oplossingen.

Driedeling en gevolgen daarvan

Het evenwicht tussen de maatschappelijke, economische en bedrijfsmatige systemen is weinig zichtbaar. Net als het evenwicht tussen politiek en burger. et als gevolg dat de ecologische en biologische vormen van Moeder Aarde vervormd en geminimaliseerd worden.

Bedrijven

Bedrijven putten Moeder Aarde uit, gaan voor gewin op de korte termijn en zijn beperkt bereid te delen. Economische groei, zoals we nu bezig zijn, gaat samen met uitputting van Moeder aarde.

Politiek

De politiek staat dat uitputten toe. Politici zijn te druk met het maken van regels en denken vooral aan de korte termijn. Ze hebben geen tijd voor de burger.

Burger

Er ontstaan burgerbewegingen in harmonie met Moeder aarde en met elkaar. Deze bewegingen hebben een grotere visie dan die bedrijven en politiek nu kunnen waarmaken.

‘Als de mensheid doorgaat op de reeds lang geleden ingeslagen weg, dan zal dit leiden tot de ondergang van de mensheid.’


Spirituele leraren en wetenschappers