Bewustwording

‘Niets mag als vanzelfsprekend worden beschouwd, ook al gelooft iedereen het’

Wij ontwikkelen momenteel een pad en nemen u graag mee op dit pad. Het is een proces van bewustwording waarin alles samenhangt. Een duurzaam pad inslaan begint met bewustwording van onze tekortkomingen.

'Het bewustzijn is als de zon die op de oceaan schijnt’

Willigis Jäger

Aandachtspunten die een rol spelen bij de bewustwording:

Drie dimensies van een religie (Williges Jaeger)

  • De institutionele dimensie; God is de schepper en machtige heerser. Hij gaat over goed en kwaad. Hij kan mensen innerlijk houvast bieden, het gevoel ergens bij te horen.
  • De intellectuele dimensie; Probeert het menselijke bestaan een plaats te geven in dit tijdloze universum. Een wegwijzer?
  • De mystieke dimensie; de taal die alle religies verbindt.

Vier draaiingen van bewustwording in het boeddhisme

  • De nulde draaiing is overleven van het dier, het symbiotisch narcistische beginsel.
  • De eerste draaiing is hinayana; de ontdekking van de zelfreflectie.
  • De tweede draaiing is mahayana; de ontdekking van de samenhang.
  • De derde draaiing is vajrayana; is dat je bewustwording kunt beïnvloeden.

Met iedere volgende draaiing van het wiel wordt verwarring (onze psyche-constructies en gewoontes) werkbaarder. We vermoeden dat dat nu gaande is (Ken Wilber).

Vele afbeeldingen van de Boeddha

  • Eén hand naar de aarde.
  • Eén hand onder de bedelnap.
  • Afhankelijk zijn van aarde en de andere mens.

Boeddha

Boeddha zegt o.a.; Vorm is leegte, leegte is vorm. Je bent leeg van onafhankelijk bestaan. Leegte is vrijheid. Vorm is verbinding. In vrijheid verbonden.

Iedereen ervaart wel eens dat gedachten, gevoelens etc. opkomen uit het niets, even aanwezig zijn en weer verdwijnen. Dit verschijnsel beschrijven spirituele leraren als leegte – vorm – leegte.

Einstein

Einstein (de ontdekker van de oerknal) ontdekte vanuit de natuurwetenschap ook dat materie geheugen heeft en dat materie gestold bewustzijn is. Alles wat geschapen is, heeft Boeddha-natuur. Levende wezens en materie zijn aan dezelfde natuurwetten onderworpen.

Einstein heeft ook beweert vanuit de natuurwetenschap dat er pandemische veranderingen op komst zijn. “Wij leven tien minuten voor twaalf.”

Hans Knibbe

Hans Knibbe noemt burgerschap. Hij zoekt hogere bewustwording in het verduidelijken van burgerschap.

Herman Wijffels

‘De mensheid is toe aan een nieuwe fase in zijn ontwikkeling. De ‘masculiene’ veroverende krachten hebben gezorgd voor een gigantische toename van de materiële welvaart en de vernietiging van de aarde. In plaats daarvan zullen de ‘feminiene’ conserverende en verzorgende krachten een sterkere plaats moeten innemen. Een nieuw evenwicht tussen het ‘masculiene’ en ‘feminiene’.’

Licht kunnen we zien als de oergrond van onze werkelijkheid. Hieruit komt en gaat ons bewustzijn, met alle dingen op en onder. In die zin zijn we allen met alles één. Het is deze oergrond van licht die ons als mensen tot harmonieus leven kan inspireren. De mensheid heeft veelvuldig laten zien dat deze inspiratie vaak niet doordringt in hoe we met elkaar en de wereld omgaan. We hebben onze verbinding met de wereld zelfs zodanig verbroken dat we door biologische, ecologische en politieke systemen op de rand van uitroeiing dreigen te komen staan. Kunnen we inzetten op een onderzoek en een praktische uitwerking van een manier van leven, die wél harmonieert met deze oergrond van licht?

Zonder licht was er geen werkelijkheid zoals wij die menen te kennen.