Over stichting Duurzaam Natuurlijk

Stichting Duurzaam Natuurlijk investeert in bewustwording door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis. We ondersteunen daarnaast duurzame projecten. We richten ons meer op Oss, waar de wereldproblematiek zich evengoed voordoet. Ons doel is om te leven in harmonie, met Moeder Aarde en met elkaar.

Met onze stichting volgen we veel spirituele leraren en het merendeel van de echte wetenschappers. Wij nemen hun analyse over de catastrofale koers van de mensheid zeer ter harte. De spirituele leraren en wetenschappers zeggen dat er nog een kleine kans is dat we kunnen leven in harmonie met Moeder Aarde. Wij vermoeden dat we de harmonie met Moeder Aarde kunnen herstellen door duurzamer te leven.

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) zegt; ‘De opwarming van de aarde vormt nu al een grote bedreiging voor mens en natuur. Het zijn de kwetsbaren die het hardst worden getroffen. Mensen in arme landen, in conflictgebieden en met een slechte gezondheid. De wereld moet zijn uiterste best doen om de opwarming te beperken tot 1,5 graad.’

Hieronder verstaan wij:

 • Op de meest eenvoudige wijze omgaan met klimaatverandering.
 • Tevreden zijn met wat is. Stop de groei. Stop het uitbuiten van Moeder Aarde.
 • Keuzes maken met ons gezonde verstand. Voor de hand liggende oplossingen vinden.
 • Stoppen met steeds weer onze groeiverworvenheden te vernieuwen en te verbeteren.
 • Steunen van een menswaardig bestaan voor mensen, waar dan ook ter wereld.

Onderkenning van onze neiging tot overleven. Ons verlangen naar meer en zekerheid tackelen. Ons keuzemoment zien.

Wat ons betreft gaat het om bewustwording. Pas door bewustwording en een daardoor getransformeerd keuzepatroon zullen we in harmonie met Moeder Aarde kunnen leven.

Uitgangspunten van de stichting

Stichting Duurzaam Natuurlijk investeert in bewustwording door het doen van wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis. We ondersteunen daarnaast duurzame projecten. We bieden geen vastomlijnde methoden en oplossingen. We hebben wel voor de volgende uitgangspunten gekozen:

Gelijkwaardigheid van ieder mens, elk levend wezen van Moeder Aarde.

De belangen van de hele gemeenschap staan centraal, in verbondenheid met alle betrokkenen. We willen in harmonie zijn met Moeder Aarde. We willen de missie-gedachte loslaten en religies niet te veel hun eigen uitgangspunten laten hanteren. Laten we vragen wat de ander nodig heeft.

Het algemeen belang is het belang van de gemeenschap met de burger als kern.

Gelijke rechten voor jong en oud, geletterd en ongeletterd, ongeacht komaf. We denken vaak dat we het algemeen belang niet kunnen beoefenen, door de dagelijkse zorg. De burger wordt in het dagelijks leven te vaak gezien als consument en productiefactor. Bedrijven hechten te veel aan financieel gewin. Politiek en bedrijfsleven laten zich afleiden door deelbelangen, waardoor de gelijkwaardigheid van mensen geweld wordt aangedaan.

Wetenschap, spiritualiteit en kunst leiden tot inzicht.

Onderwijs is een levensbehoefte. Met wéten alleen komen we echter niet uit de impasse. Wetenschappers, spirituele leraren en kunstenaars zijn bezig met facetten van duurzaamheid. Ware wetenschap belicht verschijnselen vanuit een neutrale houding. En zo gaan we op weg naar waarheidsvinding, zoekend naar samenhang met de aanwezige verschijnselen. Kunst kan daarbij een voorspellend karakter voor de toekomst bieden.

Nieuwe kennis geeft mogelijk richting aan inzicht aan bewustzijn.

Wij zoeken naar de juiste richting. Met de juiste kennis krijgen we meer inzicht. En meer inzicht kan leiden tot mogelijke oplossingen voor uitdagingen, het delen van kennis en tot het uitbrengen van adviezen. Het gaat om alertheid en voortschrijdend inzicht om duurzaamheid te bevorderen. We willen de samenhang zien tussen wat er gebeurt in het klimaat, de natuur, de mens en de problemen waar we mee worstelen. Het uitbuiten van de aarde is in ieder geval niet de juiste richting.

Backcasting leidt tot inzicht.

We willen de gewenste situatie in de toekomst in kaart brengen. En van daaruit bepalen wat er nú moet gebeuren om het eindresultaat te bereiken (backcasting).

Gezond verstand geeft kracht van handelen.

Eenvoudig gezegd: wat je nu doet, doe dat goed.

‘Leven in harmonie, in samenhang met Moeder aarde en met elkaar.’

Doel Duurzaam Natuurlijk

De mensen achter Duurzaam Natuurlijk

Stichting Duurzaam Natuurlijk is opgericht door Jacq van der Pas. Dit met het verlangen om meer te kunnen luisteren naar de gemeenschap en met anderen te voelen wat de richting wordt van wat er in de gemeenschap leeft. Samen met zijn zoon Wim van der Pas onderzoekt Jacq de weg naar meer bewustwording voor het belang om te leven in harmonie, met Moeder Aarde en met elkaar. Hiervoor werken zij samen met een mooie groep wisselende mensen die de stichting en haar doel ten diepste ondersteunen.

Voorzitter | Jacq van der Pas
Penningmeester | Wim van der Pas

Functie secretaris is vacant.
Bij interesse, neem alstublieft contact op.

Erik Elemans | www.elemans-vedder.nl
Paul de Jager | LinkedIn
Eleonora van Grinsven | Mail
Dick Verstegen | www.zennijmegen.nl
Misha Beliën | www.mishabelien.nl
Lotte Luigjes | www.alott.nl

Jacq van der Pas
‘Mijn verlangen is om meer te kunnen luisteren naar de gemeenschap en met anderen te voelen wat de richting wordt van wat er in de gemeenschap leeft.’

Wim van der Pas
‘De natuur moet zijn gang kunnen gaan.’

Oss

Wij maken deel uit van de Osse gemeenschap. En de gedachten en gevoelens die de inspiratie oproepen, willen we graag richten naar de Osse gemeenschap. Bijvoorbeeld boeken uitlenen, ruimtelijke ontwikkeling onder ogen zien, ontwikkeling van de gemeenschap onder ogen zien, aandacht voor onze omgeving, hulp aan ontwikkelingslanden.

Zo is immigratie bijvoorbeeld een wereldprobleem, waar iedereen een mening over heeft. En als Osse gemeenschap hebben wij ook met immigratie te maken. Hoe kunnen wij hulp bieden aan ontwikkelingslanden zodanig dat zij hun eigen bestaan vorm kunnen geven. Alle kosten van immigratie stromen tegenhouden kun je dan gebruiken om hen daar een goed bestaan te laten opbouwen.

Iets doen voor ons en Oss?

We denken met een studie te moeten beginnen. We gaan uit van een inventarisatie van geografische, demografische en sociale factoren van Oss. We volgen de uitspraken van spirituele leraren, wetenschappers en kunstenaars; die zich intensief bezighouden met duurzaamheid. Hierdoor worden tendensen zichtbaar van de veranderingen die zullen ontstaan. Vervolgens willen we deze tendensen kwantificeren, waardoor bij ons prognoses ontstaan voor de toekomst. We willen zowel de studie als de mogelijke conclusies met u delen. Daarmee de bewustwording over duurzaamheid bevorderend.

Als we beter hadden geweten, hadden we beter gedaan.

Oss en omgeving

In afwachting van de studies laten we onderstaande staan als richting van onze intenties. Wij proberen via het onderkennen van samenhang van verschijnselen tot oplossingen te komen die ruim van aard zijn.

 • Het aanmoedigen van burgerparticipatie.

 • Mensen erop attenderen dat het kortetermijndenken van burgers, bedrijven en politiek onvoldoende oplossingen geeft. Daarnaast willen we ontwikkelingen met het oog op de lange termijn ondersteunen, met oog voor de korte- versus langetermijndoelen. Op de korte termijn zijn overleven en geld vaak het doel. Het langetermijndenken vergroot de kans op de juiste richting van een beslissing.

 • Onze dagindeling meer inrichten op de zonnetijd. Zonnetijd heeft een gunstige invloed op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen.

 • Communicatie proberen te beïnvloeden: meer voorlichting in plaats van verleiding. Dit gaat over politiek, media, reclame maar ook het contact van mens tot mens.

 • Onderzoek doen naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Oss en hoe deze meer kwaliteit kan krijgen. Het langetermijndenken kan daarbij helpen.

Overwegingen die nader onderzocht moeten worden:

 • Onderzoek doen naar het effect van de context op de facetten van een verschijnsel. En stimuleer professoren en hun studenten om hun kennis te verspreiden. Daarnaast het voortschrijdend inzicht vergroten, en de betekenis van duurzaamheid verhelderen en communiceren met oog op de lange termijn.
 • Op het gebied van voedsel de biologische landbouw en veeteelt stimuleren. Denk aan boomgaarden, insectenhotels, natuurlijke grondverbetering en het verminderen van pesticiden.
 • Focus op klimaatverbetering voor Oss en omgeving. Het is mogelijk het klimaat lokaal te verbeteren en zo de veiligheid te vergroten.

 • De mogelijkheden onderzoeken voor crowdfunding en andere vormen van financiering van projecten.

Heeft u vragen of ideeën die u met ons wilt delen? Wij horen graag van u!