Basisconcept Duurzaam Wonen in een Park

A. ALGEMEEN 

Het basisconcept gaat over coöperatief wonen, de bewoning van 1ha park , waarvan ongeveer 75%  groen met ongeveer 33 appartementen voor ongeveer 50 personen met een energieneutraal energie gebeuren. De bewoners zijn lid van een coóperatie die eigendom is van alle kleine huishoudens in gelijke mate. Het streven is een doorsnede van de Nederlandse bevolking van kleine huishoudens. De coöperatie is eigenaar van de grond, van de gebouwen, van de energie en van het multifunctionele gebouw. 

Het is een basisconcept omdat het project andere vormen zal aannemen afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid grond, en de huishoudens die zich aanmelden. De gemiddelden per ha van appartementen, groen blijven zoals in dit basisconcept genoemd.

Het plan wil  EN van alle tijden zijn ……EN zich richten op de woningmarkt van heden.  

B. INLEIDING 

-. Ecologische uitgangspunten zijn leidend. Leven in harmonie met Moeder Aarde en met elkaar. Het betekent dat we minder moeten verstenen en meer vergroenen.

Leidend is ook de Club van Rome, grenzen aan de groei. De C.v.Rome gaf in 1972 waarschuwingen, die momenteel uitkomen. Is nu zelfs actueler dan 50 jaar geleden.   

-. Waarom wonen in een park. Het parklandschap was in zekere zin het 1ste en laatste landschap dat de mens, samen met de insecten, vogels, bomen en ander groen in harmonie met de natuur kon, kan beleven.  

-. Waarom coöperatief wonen ?  De huidige gemeenschap structuur van overheid met politiek, bedrijfsleven en burger , is door de individualisering niet meer  in staat een afdoende oplossing te bieden voor gelijkwaardigheid van mensen en andere levende wezens. Alleen samen lijkt er nog een oplossing mogelijk. 

Een vervolg van 1972 op de C. v. Rome, rapport van de club van Rome van sept. 2022

Is getiteld – Earth for All – . Er is nog maar 1 oplossing nl. dat de Aarde door alle mensen in gelijke mate gebruikt mag worden. Een ‘Survival guide  for Humanity’ is de ondertiteling. 

C. De COÖPERATIE

-. Eigenaar van de grond, de gebouwen en het energiegebeuren 

D. BESCHRIJVING van het BASIS project.

De GROND:

1 ha, liggend aan een eind van een straat of aan een zijde van een straat.

-. Groen: 75% van het oppervlak groen, een parkbegroeiing van bosjes, vijvers, moerassen, moestuintjes, waterzuivering en composthoop, speelruimte voor kinderen.  

INFRASTRUCTUUR :

-. Paden half verhard , zo smal mogelijk voor rolstoelers bv.2m’ breed.

-. Leidingen van elektriciteit vanaf energiegebouw langs paden. Riolering naar waterzuivering en van waterzuivering naar energiegebouw , of andersom.

-. Energie in energiegebouw en vandaar naar gebouwen langs paden.

Het GEBOUWDE:

-. Het gezamenlijk gebouw

Opbouwende elementen:

Schets: