Iets doen voor ons en Oss?

We denken met een studie te moeten beginnen. We gaan uit van een inventarisatie van geografische, demografische en sociale factoren van Oss. We volgen de uitspraken van spirituele leraren, wetenschappers en kunstenaars; die zich intensief bezighouden met duurzaamheid. Hierdoor worden tendensen zichtbaar van de veranderingen die zullen ontstaan. Vervolgens willen we deze tendensen kwantificeren, waardoor bij ons prognoses ontstaan voor de toekomst. We willen zowel de studie als de mogelijke conclusies met u delen. Daarmee de bewustwording over duurzaamheid bevorderend.

Als we beter hadden geweten, hadden we beter gedaan.

de sluis en stuw bij Lith | Foto: Rijkswaterstaat

Oss en omgeving

In afwachting van de studies laten we onderstaande staan als richting van onze intenties. Wij proberen via het onderkennen van samenhang van verschijnselen tot oplossingen te komen die ruim van aard zijn.

 • Het aanmoedigen van burgerparticipatie.

 • Mensen erop attenderen dat het kortetermijndenken van burgers, bedrijven en politiek onvoldoende oplossingen geeft. Daarnaast willen we ontwikkelingen met het oog op de lange termijn ondersteunen, met oog voor de korte- versus langetermijndoelen. Op de korte termijn zijn overleven en geld vaak het doel. Het langetermijndenken vergroot de kans op de juiste richting van een beslissing.

 • Onze dagindeling meer inrichten op de zonnetijd. Zonnetijd heeft een gunstige invloed op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen.

 • Communicatie proberen te beïnvloeden: meer voorlichting in plaats van verleiding. Dit gaat over politiek, media, reclame maar ook het contact van mens tot mens.

 • Onderzoek doen naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Oss en hoe deze meer kwaliteit kan krijgen. Het langetermijndenken kan daarbij helpen.

 • Onderzoek doen naar het effect van de context op de facetten van een verschijnsel. En stimuleer professoren en hun studenten om hun kennis te verspreiden. Daarnaast het voortschrijdend inzicht vergroten, en de betekenis van duurzaamheid verhelderen en communiceren met oog op de lange termijn.

 • Op het gebied van voedsel de biologische landbouw en veeteelt stimuleren. Denk aan boomgaarden, insectenhotels, natuurlijke grondverbetering en het verminderen van pesticiden.

 • Focus op klimaatverbetering voor Oss en omgeving. Het is mogelijk het klimaat lokaal te verbeteren en zo de veiligheid te vergroten.

 • De mogelijkheden onderzoeken voor crowdfunding en andere vormen van financiering van projecten.

Overwegingen die nader onderzocht moeten worden:

 • Het is niet duurzaam als het ICT-gebeuren zo aan de controle van de gewone burger wordt onttrokken.

 • Het is niet duurzaam als je zonder accountant je jaarstukken niet meer kunt maken.

 • Het is niet duurzaam als de overheid zijn eigen verantwoordelijkheden verspreidt onder het bedrijfsleven.

 • De plaatselijke middenstand moet ondersteund worden. Grote bedrijven als Bol.com hebben stijgende aandelen, maar hebben nog nooit winst gemaakt. Ondertussen gaat de middenstand er wel aan. Wat als Bol.com nog hogere tarieven gaat vragen? Laten we onderzoeken wat we kunnen doen om de middenstand te ondersteunen.