Hartelijk dank!

Uw inschrijving op onze nieuwsbrief is gelukt.

Over stichting Duurzaam Natuurlijk

Met onze stichting volgen we veel spirituele leraren en het merendeel van de echte wetenschappers. Wij nemen hun analyse over de catastrofale koers van de mensheid zeer ter harte. De spirituele leraren en wetenschappers zeggen dat er nog een kleine kans is dat we kunnen leven in harmonie met Moeder Aarde. Wij vermoeden dat we de harmonie met Moeder Aarde kunnen herstellen door duurzamer te leven.

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) zegt; ‘De opwarming van de aarde vormt nu al een grote bedreiging voor mens en natuur. Het zijn de kwetsbaren die het hardst worden getroffen. Mensen in arme landen, in conflictgebieden en met een slechte gezondheid. De wereld moet zijn uiterste best doen om de opwarming te beperken tot 1,5 graad.’

Hieronder verstaan wij:

  • Op de meest eenvoudige wijze omgaan met klimaatverandering.
  • Tevreden zijn met wat is. Stop de groei. Stop het uitbuiten van Moeder Aarde.
  • Keuzes maken met ons gezonde verstand. Voor de hand liggende oplossingen zoeken.
  • Stoppen met steeds weer onze groeiverworvenheden te vernieuwen en te verbeteren.
  • Steunen van een menswaardig bestaan voor mensen, waar dan ook ter wereld.

Onderkenning van onze neiging tot overleven. Ons verlangen naar meer en zekerheid tackelen. Ons keuzemoment zien.

Wat ons betreft gaat het om bewustwording. Pas door bewustwording en een daardoor getransformeerd keuzepatroon zullen we in harmonie met Moeder Aarde kunnen leven.

Uitgangspunten van de stichting

Stichting Duurzaam Natuurlijk investeert in bewustwording door het doen van wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis. We ondersteunen daarnaast duurzame projecten. We bieden geen vastomlijnde methoden en oplossingen. We gaan wel uit van de volgende uitgangspunten:

Gelijkwaardigheid van ieder mens, elk levend wezen van Moeder Aarde.

De belangen van de hele gemeenschap staan centraal, in verbondenheid met alle betrokkenen. We willen in harmonie zijn met Moeder Aarde. We willen de missie-gedachte loslaten en religies niet te veel hun eigen uitgangspunten laten hanteren. Laten we kritisch blijven.

Het algemeen belang is het belang van de gemeenschap met de burger als kern.

Gelijke rechten voor jong en oud, geletterd en ongeletterd, ongeacht komaf. We denken vaak dat we het algemeen belang niet kunnen beoefenen, door de dagelijkse zorg. De burger wordt in het dagelijks leven te vaak gezien als consument en productiefactor. Bedrijven hechten te veel aan financieel gewin. Politiek en bedrijfsleven laten zich afleiden door deelbelangen, waardoor de gelijkwaardigheid van mensen geweld wordt aangedaan.

Wetenschap, spiritualiteit en kunst leiden tot inzicht.

Onderwijs is een levensbehoefte. Maar met alleen wéten komen we niet uit de impasse. Natuurwetenschappers, spirituele leraren en kunst raken elkaar. Ware wetenschap belicht verschijnselen vanuit een neutrale houding. En zo gaan we op weg naar waarheidsvinding, zoekend naar samenhang met aanwezige verschijnselen. Kunst kan daarbij een voorspellend karakter voor de toekomst bieden.

Nieuwe kennis geeft mogelijk richting aan inzicht, bewustzijn.

Wij zoeken naar de juiste richting. Met de juiste kennis krijgen we meer inzicht. En meer inzicht kan leiden tot mogelijke oplossingen voor uitdagingen, het delen van kennis en tot het uitbrengen van adviezen. Het gaat om alertheid en voortschrijdend inzicht om duurzaamheid te bevorderen. We willen de samenhang zien tussen wat er gebeurt in het klimaat, de natuur, de mens en de problemen waar we mee worstelen. Het uitbuiten van de aarde is in ieder geval niet de juiste richting.

Backcasting leidt tot inzicht

We willen de gewenste situatie in de toekomst in kaart brengen. En van daaruit bepalen wat er nú moet gebeuren om het eindresultaat te bereiken (backcasting).

Gezond verstand geeft kracht van handelen.

Eenvoudig gezegd: wat je nu doet, doe dat goed.