Project Description

De Zendo

De ervaring van verbinding met onszelf, de ander en de aarde tot bloei brengen.

Duurzaam Natuurlijk ondersteunt de doorontwikkeling van De Zendo met een donatie van 11.000 euro. Daarnaast lopen er nog verschillende lijntjes door onze overeenkomstige missie/visie. Zo voorziet de stichting de bibliotheek in De Zendo van verschillende ondersteunende boeken uit haar eigen bibliotheek. In onze digitale bibliotheek kun je inzien welke boeken je in het zencafé kunt lezen.

Visiedocument:

De Zendo is een meditatiecentrum en zencafé in Museumpark Orientalis, een bosrijk gebied aan de rand van Nijmegen-Oost. Zij komt voort uit het verlangen van – artdirector Lotte Luigjes en zenmonnik Misha Beliën – om de kracht van verbinding in de wereld verder tot ontwikkeling te brengen. In de kern gaan ze met deze manier van werken uit van een wereld waarin alles bestaat in een geheel van netwerken. Weliswaar staan sommige clusters van verbanden dichter bij de eigen beleving maar in wezen is alles met alles verbonden.

Deze visie is geworteld in de zenfilosofie die heel concreet in De Zendo tot leven komt door de activiteiten van Zen Centrum Nijmegen. Dit centrum staat in de zenboeddhistische White Plum traditie waarin Misha tot monnik is gewijd. De leden en betrokkenen bij Zen Centrum Nijmegen (de sangha) vormen dan ook het onderliggende netwerk van De Zendo. Iedereen is uitgenodigd om hier vrij en naar eigen inzicht in mee te bewegen.

Zo biedt bijvoorbeeld de zorg voor het gebouw en de tuin veel mogelijkheden om met elkaar te oefenen en in verbinding te zijn. Er is altijd genoeg gelegenheid voor samu, oftewel ‘werk om het klooster te onderhouden’. Na achterstallig onderhoud van het pand ontstond er dankzij grote investeringen en enorme inzet van vele vrijwilligers in een jaar tijd een enorme gedaanteverwisseling in het pand. Ieder oppervlak is meerdere malen onderhanden genomen. Muren werden verplaatst, het dak vernieuwd, vloerverwarming gelegd, een nieuwe toiletgroep gerealiseerd en het interieur in een verstillende en warme zenstijl aangekleed. Het voormalige horecapand is daardoor gaandeweg een meditatiecentrum en zencafé geworden. Het interieur kreeg een met veel aandacht een bijzondere vormgegeving

Maar De Zendo heeft ook blijvende zorg en aandacht nodig van de deelnemers aan de samu-perioden. De eerstvolgende jaren zijn er ook in de aanleg van de omringende tuin veel mogelijkheden om onze missie samen verder gestalte te geven.

De Zendo | projecten Duurzaam Natuurlijk

In het zencafé en in de aangrenzende terrastuin vinden we ook een prikkelend en inspirerend vertrekpunt om te oefenen in verbinding. Prikkelend omdat we daarin activiteiten organiseren om de verbindingen in de wereld vanuit verrassende en diverse culturele invalshoeken te belichten. Maar het zencafé nodigt je ook uit om in een rustige omgeving tot jezelf te komen. Daarbij een handje geholpen door een goede kop koffie, thee, biologische lekkernijen van bewuste ondernemers uit de omgeving. Je weet je tevens omgeven met warme zen-esthetiek, kunst, de tuin en de mogelijkheid om stil te worden in een van de meditatieruimten. Zo kun je met aandacht een boek lezen, tekenen, schrijven en werken en rustig met elkaar in gesprek gaan. De Zendo wordt op die manier een pleisterplaats voor de pelgrimstocht die ons leven is, al dan niet via de wandelpaden van Museumpark Orientalis.

Want de ligging op Museumpark Orientalis is meer dan een geografisch gegeven. De Zendo had niet tot stand kunnen komen zonder de match die van begin af aan met het park is ervaren.

Kenmerkend voor het park zijn onder andere de zeer ruimtelijke en bosrijke omgeving, de religieuze historie, en de missie om met co-creators zoals De Zendo een broedplaats te zijn voor levensbeschouwelijke activiteiten. De Zendo opereert weliswaar in grote mate zelfstandig, maar ze zien zichzelf tegelijkertijd als onderdeel van Orientalis. Ze willen dan ook zoveel mogelijk meegroeien en bijdragen aan de ontwikkelingen op het park. Hierbij denken ze aan o.a. de gebiedsontwikkeling en bijdragen aan bezoekersprogramma’s.

Op deze vruchtbare bodem en als onderdeel van deze broedplaats biedt De Zendo dan ook letterlijk ruimte. Het zencafé, de tuin en de groepsruimten kunnen worden gebruikt voor passende activiteiten van andere organisatoren. Daarbij richten ze zicht vanuit een partner-idee met name op duurzame en voor iedereen passende samenwerkingen. Liefst met partners die ook zelf een duurzame betrokkenheid aan de dag leggen. Want daarin kunnen ze bij uitstek verbinding met elkaar oefenen en ervaren. Deze partners organiseren activiteiten in De Zendo die – op geheel eigen wijze – in lijn zijn met dit gedachtengoed. Wie wil kan zich bij de inhoud van deze programmering laten inspireren door de jaarcyclus van Zen Centrum Nijmegen. Dit is een soort jaarprogramma waarin iedere maand een ander universeel spiritueel thema de aandacht krijgt. Dit thema staat ook in relatie tot het verstrijken van de seizoenen.

Bovenal willen ze een voedingsbodem bieden voor een doorlopend onderzoek naar verbinding. Voor gasten, partners, voor zichzelf, maar ook in de bredere context: de ontwikkeling van onze spirituele en religieuze cultuur. Onze Westerse cultuur heeft een eeuw achter de rug waarin levensbeschouwelijk gedachtegoed tot achter de voordeur is teruggedrongen. Vermoedelijk ten gunste van onze individuele vrijheid. Ze merken nu dat die vrijheid ten koste gaat van de netwerken die ons bestaan dragen. In ons eentje komt er geen verbinding tot stand. Daarmee ontstaat ook weer de behoefte aan wegen, die ons thuis brengen in onszelf, bij elkaar en in onze natuur. Religie is van oudsher het domein van de menselijke cultuur waarin je je met gedeelde praktijken richt op de verbinding met het grotere geheel. Letterlijk kun je religie verstaan als het ‘herverbinden’ met dat wat is. Binnen De Zendo willen ze dan ook met open blik onderzoeken wat religiositeit voor een gedeelde en gezonde toekomst te bieden heeft. De Zendo geeft hierin zowel de nodige rust als reuring en hoopt de ervaring van verbinding tot bloei te brengen.

De Zendo | projecten Duurzaam Natuurlijk
De Zendo | projecten Duurzaam Natuurlijk