Nieuwsbrief | januari 2024

Nr.2

Leven in Harmonie met MOEDER AARDE

in samenhang met ELKAAR

Is er een oplossing voor het klimaatprobleem?

De mensheid verandert Moeder Aarde ingrijpend. We zullen anders moeten omgaan met elkaar en met onze omgeving. Alleen dan kunnen we onze planeet en haar bewoners redden. Zenleraar Dick Verstegen ziet dat er een stevig verband ontbreekt tussen de spiritualiteit van meditatie en ons dagelijks handelen. Dat is geen goed nieuws voor Moeder Aarde. Want zonder verhoging van het bewustzijn is er geen oplossing mogelijk. Kan intuïtie een (gedeeltelijke) oplossing bieden?

Lees hierover en over nog veel meer in onze nieuwsbrief. 

Club van Rome

De Club van Rome

De CLUB van ROME (1970) was een kleine groep van particulieren uit alle werelddelen die bezorgd is over de toenemende dreiging van de vele met elkaar verbonden, problemen. Zij kregen het inzicht dat samenwerking en onderzoek noodzakelijk zijn. Zij gaven het MIT (Massachusetts Institute of Technologie) opdracht onderzoek te doen. In 1972 verscheen een Nederlandse vertaling. De conclusie was (50 jaar geleden dus) dat bij ongewijzigd beleid in 2100 de Aarde leeggeroofd zou zijn!

En bovendien het slot van het rapport:
‘De kern van de zaak is niet alleen of het mensdom zal blijven voortbestaan, maar meer nog of het kan blijven bestaan zonder te vervallen tot een bestaan zonder waarde.’

Leven in harmonie, waar gaat het mis?

De Verenigde Naties ijveren zo lang als het bestaat voor vrede, veiligheid, tegen kolonialisme en een eerlijke verdeling van grond en water. Zijn zeer goed op de hoogte van de stand van zaken. De secretaris generaal heeft het laatste jaar gesteld in het teken van klimaat en milieu. In voorgaande jaren heeft hij wekelijks gewaarschuwd voor de gevaren van de warmte uitstoot enz. Overal in de wereld zijn tendensen waar te nemen dat een samenwerking van de mensheid met Moeder Aarde zodanig moet zijn, dat Verdubbeling van het huidige GROEN en Vermindering van het aantal MENSEN tot ongeveer de helft. Onderwijs en banen en emancipatie zijn de middelen daartoe. We kunnen de mensengemeenschap in welke vorm dan ook van globaal tot de straat waarin u leeft verdelen in 3 categorieën.

  • Politiek

  • Bedrijfsleven

  • De burger

Merkwaardig is…

Het is een beginsel dat de politiek de overheden (ten dienste van de burgerij) aanstuurt. In democratische gemeenschappen of boven nationale overheden (bv. V.N., Europa) is er in, laten we zeggen, 5 jaar, na nieuwe verkiezingen, de politieke macht en daarmee de aansturing anders. De overheid voert iedere keer een ander beleid uit, terwijl alleen het algemeen welzijn van de burger en het algemeen belang van de gemeenschap van betekenis zou moeten zijn.

Dubai en Glasgow en Parijs en Kopenhagen? komen op het nippertje met een slotverklaring van goede voornemens, terwijl de staten geen wetten van uitvoering aannemen en bedrijven niet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Bv. in Dubai werd met geen woord over de opwarming van de aarde gesproken. Terwijl die nu al 1,3 graad is. Hierdoor is een grens overschreden die onomkeerbaar is. Nl. dat het geld dat beschikbaar had kunnen zijn voor de klimaatdoelen nu moet worden besteed aan allerlei technologische oplossing en bestrijding van rampen.

De verkiezingen v/d 2de Kamer gingen over Immigratie, Klimaat en Bestaanszekerheid. Er is strijd om de stemmen en dit houd in dat beslissingen voor de lange termijn niet genomen kunnen worden. Bovendien komen dan de belastinggelden niet op de juiste plek terecht. Hoe gunstig zou het zijn als de kosten om de immigranten tegen te houden zouden worden gebruikt voor vergroening en mensen de gelegenheid geven thuis te blijven in Afrika of waar dan ook door onderwijs (nieuwe banen), aanleggen van groen, minder verdroging, onderwijs doet de rechten van de vrouw toenemen en zullen minder kinderen geboren worden.

  • Het bedrijfsleven is hoofdzakelijk ingesteld op overleven en geld verdienen. Zo snel als men geld ziet wordt het genomen. De evolutie , Darwin, heeft ons doen inzien dat in het overleven hebzucht zit dat ons verstand verduistert.
  • Door de uitoefening van 1 en 2 trekt de gewone burger aan het kortste eind. Zien we vooral dat inflatie belangrijker wordt geacht dan de boterham, althans door de mensen die die keuze niet hoeven te maken.
  • Wij vinden de rol van de korte termijn journalistiek verbeterd. Doorgaans kunnen de journalisten de transparantie van de mensen die geïnterviewd worden niet vinden.
  • Reclame-uitingen hebben grote invloed op de menselijke geest. Die invloed is niet te remmen omdat mensen nou eenmaal onbewust open staan voor alles wat zich voordoet.

Bibliotheek

Onze bibliotheek met menige boekbespreking en samenvatting van in hoofdzaak Paul de Jager en anderen of nog in behandeling. Meerdere oude en nieuwe boeken zijn toegevoegd.

Als bijlage sturen we u P.D. Duurzaam Wonen. Waarin de nadruk ligt op coöperatief wonen, diversiteit van kleine huishoudens, 75% groen. Als U vragen hebt of u wilt deelnemen maak contact.

Leven in harmonie met moeder natuur en elkaar

Is er een oplossing? Zolang we vanuit de gewoonte van handelen blijven kiezen, blijven we het oude patroon herhalen. Op dit moment hebben we de oplossing niet, we hopen dat we met elkaar en een open blik een idee krijgen welke kant we op kunnen gaan om dichterbij leven in harmonie met moeder natuur en elkaar te komen.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!